Pallet giấy thật sự quan trọng trong việc vận chuyển hàng hóa?

Pallet giấy hiện nay đang được sử dụng rất rộng rãi. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu tại sao pallet giấy lại được sử dụng nhiều như vậy nhé!

– Sử dụng pallet thì hàng hóa sẽ sạch sẽ hơn, khi bốc dỡ lên container nhanh chóng và dễ dàng hơn.

– Hầu hết các pallet có thể dễ dàng chứa đựng một tải trọng từ 1.000 kg.

– Pallet làm cho nó dễ dàng hơn để di chuyển nhiều hàng hóa nặng cùng một lượt.

– Pallet có thể nâng được hàng hóa với tải trọng nặng hơn nhiều, và khi chồng lên nhau thì hàng hóa ở bên dưới ít bị hư hỏng.