Với hơn 10 năm trong lĩnh vực sản xuất bao bì giấy như giấy tổ ong, thanh nẹp giấy, slip sheet giấy, thùng carton, ... Sản phẩm của chúng tôi đáp ứng được mọi nhu cầu đóng gói trong công việc sản xuất kinh doanh, phát triển thương hiệu của các doanh nghiệp.